Simon G

Diamond Fashion Jewelry - Necklaces/Pendants

Autumn Leaf Pendant

$1,276.00
18 Karat Brown Gold Organic Allure Leaf Pendant With 5 Diamonds

Ginko Leaf Pendant

$2,046.00
Simon G 18 Karat Brown Gold Ginko Leaf Organic Allure Pendant With .16 Carat Total Diamond Weight

Diamond Leaf Pendant

$1,562.00
Simon G 18 Karat Two Tone Diamond Leaf Pendant .11 carat

Swirl Diamond Pendant

$1,826.00
Simon G 18 Karat White Gold Diamond Swirl Pendant .28 carat